Doména je na prodej. V případě zájmů se ozvěte na Kontakt nebo info@smworks.cz


Obchodní podmínky


Obecná ustanovení

HledejHracky.cz je reklamní server, na kterém inzerují přímo fyzické či právnické osoby (dále jen inzerent), podnikající vždy v oboru daném názvem portálu (internetové adresy), nebo jejichž podnikání s tímto oborem velmi úzce souvisí.

Tento server provozuje fyzická osoba

David Porš SM Works
Polní 353/21
Liberec 12
460 01

IČ: 72007745
DIČ: CZ8701312840

E-mail: info@smworks.cz
WWW: www.smworks.cz

Kontaktní telefon: +420 722 722 160
Plátce DPH.

Reklama

 1. „Základní zápis“ jehož součástí jsou tyto údaje inzerenta: kontakty, odkaz na www stránky, předmět, způsob, druh a místo podnikání, 200 znaků libovolného textu, logo, fotogalerie, provozní doba. Cena za základní zápis je pevně stanovena na 3000 Kč bez DPH za 12 měsíců inzerce.
 2. „Exkluzivní reklama“ a „Garance“ jsou další formy reklam, které jsou na serveru umístěny. Jedná se hlavně o jednotlivé bannery, prezentační články, umístění v sekci TOP a přednostní pozice při zobrazování základních zápisů. Tato reklama je sjednávána individuálně. Tyto produkty může využít pouze inzerent, který má platný „základní zápis“.
Způsob objednání inzerce je možný:
 • prostřednictvím přihlašovacího formuláře na www.HledejHracky.cz
 • prostřednictvím e-mailu
 • prostřednictvím obchodního zástupce
 • písemně nebo faxem
 • prostřednictvím kontaktního telefonu tzv. HotLine +420 722 722 160
Všechny kontakty a přihlašovací formulář jsou dostupné přímo na www.HledejHracky.cz.

Objednávka musí obsahovat:
 • DIČ
 • název firmy nebo jméno dle Rejstříku firem nebo Živnostenského listu
 • předmět podnikání
 • způsob podnikání (kamenná prodejna, e-shop, ostatní)
 • adresa sídla firmy
 • korespondenční adresu
 • jméno kontaktní osoby oprávněné jednat
 • kontaktní telefon, e-mail
Provozovatel má právo odmítnout zveřejnění reklamy pokud:
 • podklady pro reklamu nebudou v souladu s technickými požadavky provozovatele
 • je její obsah v rozporu s právními předpisy a zákony České republiky, nebo jimiž je ČR vázána
 • údaje zadané inzerentem při objednávce nejsou úplné nebo nepravdivé, či za inzerenta jednala osoba, která nemá k jednání oprávnění
 • o případném odmítnutí zveřejnění reklamy provozovatel inzerenta neprodleně informuje
Odpovědnost za inzerentem zveřejněná data:
 • provozovatel neručí za neoprávněné zveřejňování dat obsažených v „detailním výpisu firmy“, který si inzerent sám edituje, ve smyslu vztahu k všeobecným licenčním ujednáním
Storno podmínky:
 • v případě, že si inzerent přeje zrušit již zveřejněný základní zápis, nebo probíhající reklamní kampaň, je poplatek za zrušení 100% ceny, nevrací se tedy ani poměrná část za neuvedenou reklamu
 • při zrušení reklamní kampaně inzerentem do 3 dnů před jejím plánovaným započetím, je výše poplatku za zrušení stanovena na 50% ceny objednané kampaně
Fakturace a platební podmínky jsou stanoveny takto:
 • na základě objednávky inzerenta je vystavena proforma faktura (objednávka)
 • faktura (daňový doklad) za služby je vystavena do 14 dnů od úhrady proforma faktury
 • úhrada za služby probíhá výhradně bankovním převodem na účet provozovatele
 • v případě, že inzerent neuhradí proforma fakturu za služby do 30 dnů od vystavení dokladu, objednávka na služby se ruší
Zveřejnění reklamy:
 • základní zápis se zveřejňuje nejpozději do 3 pracovních dnů od úhrady proforma faktury
 • další formy reklamy musí být uhrazeny nejpozději 5 dnů před jejich plánovaným zveřejněním, započetím kampaně
 • zaplacením se rozumí připsání částky na účet provozovatele

Reklamace

Případné reklamace se řeší v souladu s platným obchodním zákoníkem.

Závěrečná ustanovení

 • inzerent i provozovatel se zavazují nesdělovat údaje, získané vzájemnou spoluprácí, třetí osobě
 • všechny další dohody mezi inzerentem a provozovatelem jsou platné pouze v písemné formě
 • souhlas s obchodními podmínkami vyjadřuje inzerent zadáním objednávky
 • ostatní vztahy výše neupravené se řídí platnými zákony České republiky
 • provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit kdykoli a to i bez předchozího upozornění

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2008
Copyright 2023 - SM Works
Všechna práva vyhrazena